Arka Przymierza

Politycznym i kultowym symbolem Izraela przed zniszczeniem Świątyni była Arka Przymierza. Ten kultowy obiekt był ceniony od czasów Mojżesza do czasu inwazji Babilończyków. Była to prostokątna skrzynia wykonana z drewna...

Starożytna cywilizacja Chin. Shang i Zhou.

Huang He, czyli Żółta Rzeka, rozciąga się w Chinach na ponad 4666 km, niosąc bogaty żółty muł od Mongolii do Oceanu Spokojnego. Chang Jiang, czyli rzeka Jangcy, jest jeszcze dłuższa...

Filozofia Platona (429-347 p.n.e.)

Platon urodził się w Atenach w Grecji około 429 roku p.n.e., rodzice go byli członkami greckiej arystokracji. Platon ze względu na swoją klasę społeczną uczył się u wielu wybitnych pedagogów....

Arianizm

Arianizm otrzymuje swoją nazwę od Ariusza, chrześcijańskiego kapłana z Aleksandrii, który nauczał, że Syn Boży, druga osoba Trójcy, nie jest Bogiem w tym samym sensie, co Ojciec. Wierzył, że Syn...

Archaiczna Grecja

Okres archaiczny w historii Grecji (ok. 700-500 p.n.e.) położył podwaliny pod polityczne, gospodarcze, artystyczne i filozoficzne osiągnięcia okresu klasycznego. Być może jednym z największych darów starożytnych Greków dla zachodniej cywilizacji...

Aramejczycy

Aramejczycy interesują historyków ze względu na dwa źródła informacji o nich: archeologiczne i biblijne. Wyzwaniem w zrozumieniu Aramejczyków jest próba połączenia obu zestawów danych. Zgodnie z pierwszym źródłem, ludzie starożytnego...

Arabia przedislamska (Dżahilijja)

Arabia, jest terenem nierównym, suchym i niegościnnym. Składa się głównie z rozległej pustyni, z wyjątkiem Jemenu na południowo-wschodnim krańcu, żyznego regionu z obfitymi deszczami i dobrze nadającego się do rolnictwa....

Dynastia Antoninów

Czterech rzymskich cesarzy antoninów - Antoninus Pius (138-161 n.e.), Markus Aurelius (161-180 n.e.), Lucjusz Werus (161-169 n.e.) i Kommodus (180-192 n.e.) - rządzeni przez czas, sięgający od szczytu Pax Romana...

Dwunastu apostołów (Apostołowie)

Słowo uczeń jest najczęściej używane w greckich kręgach filozoficznych na określenie oddanego naśladowcy mistrza (Jezus miał wielu takich uczniów, oprócz 12, którzy zostali apostołami kościoła). Na przykład Łukasz 6:13 wskazuje...