Rady buddyjskie

Po śmierci Gautamy Buddy (483 p.n.e.) mnisi i uczeni zajmujący się praktykowaniem jego lekcji spotykali się kilkakrotnie na formalnych naradach, na których ustalano kanon myśli buddyjskiej, ustalano zasady życia monastycznego...

Wojny bizantyjsko-perskie

W III wieku n.e. dynastia Sasanidów zastąpiła rządy Partów w imperium perskim. Rzym i Persja wkrótce stanęły w konflikcie z powodu spornych roszczeń terytorialnych, zwłaszcza w regionie Kaukazu. Dioklecjan ustabilizował...

Kultura starożytnej Grecji

Kultura starożytnej Grecji istnieje od XXVIII wieku p.n.e. i do połowy II wieku p.n.e.. Ta epoka nazywa się antyczną - aby odróżnić je od innych starożytnych kultur. Kultura starożytnej Grecji...

Powstanie cesarstwa rzymskiego. Od republiki do imperium

W II wieku p.n.e. Senat stał się prawdziwym organem zarządzającym państwem rzymskim. Członkowie Senatu wywodzili się głównie z arystokracji ziemskiej. Pozostali senatorami do końca życia i zajmowali główne urzędy republiki....

Powstanie Rzymu

Włochy to półwysep rozciągający się około 1207 km z północy na południe. Nie jest zbyt szeroki, ma średnio około 193 km średnicy. Pasmo górskie Apeninów tworzy grzbiet biegnący od północy...

Upadek cesarstwa rzymskiego

Marek Aureliusz, ostatni z pięciu dobrych cesarzy, zmarł w 180 r. n.e. Nastąpił okres konfliktów i zamieszania. Po serii wojen domowych rząd wojskowy pod rządami Sewerów przywrócił porządek. Septymiusz Sewer...

Najazd Ariów na Indie

W starożytności na stepowych ziemiach Eurazji między Morzem Kaspijskim a Morzem Czarnym żyli ludy pół-koczownicze. Byli jasnoskórzy i mówili językami należącymi do rodziny indoeuropejskiej lub indoaryjskiej. Byli zorganizowani w plemiona...

Dolina Bamiyan

Współczesna dolina Bamiyan była częścią starożytnej kultury indyjskiej. Jest to jedna z 34 prowincji współczesnego Afganistanu i leży w geograficznym centrum kraju. Jego stolica nazywana jest również Bamian. Bamiyan stał...