Nikola Tesla – krótka biografia


Życie i dorobek Tesli oraz konkurencja z Edisonem. Współczesne zastosowanie jego wynalazków.

Geniuszem tym był Nikola Tesla, który był synem chorwackiego popa. Żył w wieku dziewiętnastym, wieku nazwanym „wiekiem pary i elektryczności”. Pojawiły się wtedy takie urządzenia, jak maszyna parowa, urządzenia elektryczne. Wynalazki te zmieniły życie ludzi na ziemi. Teslę fascynowały wynalazki techniki.

Jego pierwszym wynalazkiem było koło wodne bez łopatek w wieku pięciu lat. podczas studiów zainteresował się elektrycznością i zaprojektował silnik elektryczny na prąd zmienny. Próbował zainteresować tym Thomasa Alvę Edisona, który był zwolennikiem prądu stałego i nic nie chciał zmieniać w tej materii wiedząc, że jest on skomplikowany i niebezpieczny w użyciu.

W 1884 roku Tesla udał się do Stanów Zjednoczonych, które zyskiwało co raz więcej na arenie techniki. Został zatrudniony przez Edisona w celu usprawnienia urządzeń na prąd stały. Jednak ich drogi się rozeszły, bo obaj byli geniuszami, ale różnił się od siebie. Jedyną cechą wspólną był krótki sen, czyli dwie lub trzy godziny na dobę. Edison, kiedy coś wymyślił udoskonalał to do skutku. Natomiast Tesla rozmyślał nad problemem do czasu, kiedy był gotowy zbudować od razu sprawne urządzenie. Edison urodził się w Ameryce i był samoukiem, a Tesla miał studia na europejskich uniwersytetach, a za ocean przybył mając 28 lat. Obaj serdecznie się nie znosili. Tesla oprócz konstruowania maszyn był poetą, pisał wiersze i tłumaczył na angielski poezję innych chorwackich poetów.

Tesla nie miał głowy do interesów, dlatego też nigdy nie dorobił się majątku i musiał zabiegać o sponsorów. Jednym z nich był biznesmen George Westinghouse. Organizował on produkcję i marketing urządzeń na prąd zmienny. Ich pierwszym wielkim sukcesem było oświetlenie Wystawy Światowej w Nowym Jorku w 1893 roku, a później pierwsza elektrownia wodna na wodospadzie Niagara. Pieniądze z tego przeznaczył na nowe laboratoria. W ciągu życia otrzymał ponad sto patentów: świetlówka, świecie zapłonowe do silników spalinowych, ozonowanie wody w basenach, zaprojektował radio choć pieniądze i sława przypadły bardziej przebojowemu Włochowi. Do dzisiaj używa się transformatora Tesli. Rozmyślał on też nad bezprzewodowym przesyłaniem energii elektrycznej. Po spaleniu laboratorium zbudował nowe w Colorado Springs i tam zaczął uchodzić za dziwaka. Twierdził, że nawiązał łączność z kosmitami wykorzystując wetknięte w ziemię żarówki. Opowiadał też o nowym wynalazku Ogólnoświatowym Systemie Bezprzewodowym.

Łączył on kilka wynalazków powstałych później: radia, telewizji, satelitów, Internetu, sterowanie pogodą itp. w 1937 roku zaproponował tajną broń głównym mocarstwom. Jego nazwisko wiąże się też z „eksperymentem Filadelfijskim” w 1943 roku, a były to próby utworzenia silnego pola elektomagnetycznego wokół okrętu. Sporo tajnych i jawnych wynalazków po śmierci mogło powstać przy wykorzystaniu zaginionych notatek Tesli.

Tesla zmarł na zawał serca w 1943 roku, ale jego pomysły wciąż są aktualne, a co niektórzy tak, jak ZSRR, próbują je realizować.

Podziel się z kolegami