Geneza i przyczyny II Wojny – krótko

1 Września 1939 roku o godzinie 4.45 nad ranem wybuchła największa wojna w historii ludzkości. Pochłonęła ona miliony istnień i spowodowała niewyobrażalne straty materialne. Jej geneza i przyczyny były bardzo złożone i wielopłaszczyznowe.

Już 28 czerwca 1919 roku podczas podpisywania traktatu wersalskiego ustalono między innymi nowy porządek graniczny, który niejednokrotnie był przyczyną konfliktów szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej. Dodatkowo Niemcy, niezadowolone z postanowień traktatu (które mówiły między innymi o ich całkowitej demilitaryzacji) na przestrzeni lat starały się je unieważnić. Działania nazwane „obaleniem ładu wersalskiego” stały się jedną z ważniejszych przyczyn wybuchu II wojny światowej. Dodatkowo III Rzesza nie respektowała praw Polski do wolnego miasta Gdańska, jakie gwarantowała im Liga Narodów.

Gdy w 1934 roku Hitler przejął władzę w Niemczech rozpoczął politykę, która mogłaby wydawać się przyjazna Polakom. Podpisano nawet pakt o nieagresji i różnorakie układy gospodarcze. Taka pseudo-przyjazna polityka miała na celu głównie zagarnięcie Gdańska i stworzenie eksterytorialnej autostrady biegnącej przez pomorze gdańskie. Polacy nie mogli zgodzić się na taki stan rzeczy toteż w ośrodkach decyzyjnych III Rzeszy w styczniu 1939 roku zapadła decyzja iż następnym celem ataku będzie Polska właśnie. Wcześniej Hitler i jego armia dokonała udanego zagarnięcia terenów Austrii, Czech i Słowacji, co ciekawe przy zadziwiającej akceptacji Francji czy Wielkiej Brytanii, które dały Führerowi praktycznie wolną rękę. Warto wspomnieć również, że stojąca na straży porządku w Europie po I Wojnie Światowej Liga Narodów była organizacją nie działającą militarnie toteż nagminne łamanie przez Niemców założeń traktatu wersalskiego spotkało się jedynie ze słownym sprzeciwem, który w tym wypadku oznaczał zbyt mało by zatrzymać ekspansywne plany Hitlera. Dodatkowo Europa odbudowująca się po wielkim kryzysie gospodarczym stała się znakomitym podłożem dla agresywnych ideologii takich jak komunizm czy faszyzm. Można powiedzieć, że kontynent został niejako rozdarty na pół walczącymi ze sobą dwiema rosnącymi w siłę potęgami totalitarnymi, których przywódcy chcieli zaanektować sobie jak największą część kontynentu na własność. Właśnie takie, ekspansywne zapędy zarówno Stalina jak i Hitlera oraz bierność Ligi Narodów i krajów które zwyciężyły w I wojnie światowej stały się bezpośrednią przyczyną wybuchu nowej wojny. Wojny, w której przez 6 lat walczyło ok. 110 mln żołnierzy z 61 krajów świata. 

Podziel się z kolegami