18 grudnia 2005 roku Evo Morales Ayma  został wybrany prezydentem Boliwii.

Urodził się 26 października 1959 roku w miejscowości Orinoca w departamencie Oruro. Evo Morales jest Indianinem ze znanego w Boliwii ludu Ajmarów, który stanowi około 30% ludności kraju. Przez wielu obserwatorów, szczególnie tych z zachodu uważany jest za antyamerykańskiego populistę, przez innych za osobę sympatyzującą z Fidelem Castro. W latach 80 XX wieku jego rodzina przeprowadziła się z Oruro do prowincji Chapare gdzie zajęła się uprawą roli. Nie od razu była to łatwa praca, gdyż większość członków rodziny zajmowała się do tej pory górnictwem. Morales w wystąpieniach publicznych mówił, że ukończył szkołę średnią i „Uniwersytet życia”. Od początku był człowiekiem mającym głowę na karku. Zajmował się uprawą koki, zorganizował ponadto zespół muzyczny i piłkarski. Najbardziej dochodowa jednak w jego życiu była uprawa koki, stąd też po kilku latach został liderem ruchu hodowców koki właśnie. Zaangażował się też w działalność polityczną będąc mianowanym na lidera Ruchu na rzecz Socjalizmu.

W 1997 roku odniósł kolejne polityczne zwycięstwo zostając wybranym do Izby Deputowanych, odnotowując przy tym największą ilość głosów oddaną na jednego kandydata. W przeciągu kolejnych lat, nastroje w Boliwii podburzyły się, głównie przez niepopularne decyzje rządu. Wtedy to też chłopi rozpoczęli liczne protesty, które miały na celu ukazanie niezadowolenia całego społeczeństwa. Kiedy władza oskarżyła protestujących rolników o zapędy terrorystyczne Evo Morales na znak protestu zrzekł się mandatu posła w 2002 roku. Przez kolejne lata uczestniczył w niemal każdym proteście chłopskim skierowanym przeciwko władzy, głównie przeciwko prezydentowi. Coraz to liczniejsze demonstracje doprowadziły w końcu do rozpisania przedterminowych wyborów w 2005. Kampania wyborcza, która je poprzedziła wręcz najeżona była obietnicami poprawy sytuacji, jakiej przecież oczekiwało społeczeństwo. Evo Morales obiecywał przede wszystkim rezygnację z polityki prowadzonej przez poprzedników, która, będąc pro-amerykańską, zakładała likwidację pól uprawnych koki. Evo Morales Ayma jest pierwszym prezydentem Boliwii, który uważa się za spadkobiercę prekolumbijskich ludów, które władały niegdyś tym terytorium, przemawia w języku Ajmara czy uczestniczy w tradycyjnych ceremoniach.

Podziel się z kolegami