Etruskowie nie pozostawili żadnych historycznych ani pisemnych zapisów poza inskrypcjami na grobach z krótką historią rodzinną. Poza tą genealogią pochówków, większość pisemnych wzmianek o Etruskach pochodzi z późniejszych źródeł. Po wykopaniu etruskich miast Tarquinia, Cervetri i Vulci w XIX wieku muzea zaczęły gromadzić przedmioty z wykopalisk. Zbadano ponad 6000 osad etruskich.

Dionizjusz z Halikarnasu w I wieku p.n.e. uważał, że Etruskowie byli Pelazgami, którzy osiedlili się we współczesnej Toskanii i zostali wchłonięci przez rdzennych Tyrreńczyków. Liwiusz i Wergiliusz myślał, że Etruskowie przybyli po upadku Troi i ucieczce Eneasza. Herodot w V wieku n.e. twierdził, że pochodzą z Lidyjczyków, a Tyrreńczycy zostali nazwani na cześć lidyjskiego wodza Tyrrhenosa. Do niedawna uczeni zgadzali się z Herodotem i Dionizosem, że Etruskowie byli emigrantami z Azji Mniejszej między 900 a 800 p.n.e. Współcześni uczeni uważają, że Etruskowie wywodzili się od Villanovanów, których szczyt przypadał na IX i VIII wiek p.n.e. W VII wieku p.n.e. wioski etruskie podobno zajęły miejsce osad Villanovan.

Etruskie miasta-państwa znajdowały się na podmokłych terenach przybrzeżnych zachodnio-środkowych Włoch, czyli współczesnej Toskanii. Stałe osadnictwo datuje się na koniec IX wieku p.n.e., w tym Vetulonia i Tarquinii . Komnaty grobowe z tamtej epoki różnią się od tych z wcześniejszych epok i zawierają bursztyn, srebro, złoto oraz klejnoty z Egiptu, Azji Mniejszej i innych części świata. Etruskowie byli ludźmi morza, a także górnikami miedzi, cyny, ołowiu, srebra i żelaza. Alfabet etruski był oparty na grece, ale z wyraźnie etruską gramatyką. Język etruski przypomina dialekt grecki  VI wieku p.n.e. wspólny dla Lemnos, ale różni się od innych języków śródziemnomorskich. Napisy są w alfabecie greckim, ale pisane od prawej do lewej. Dokładne definicje niektórych słów wciąż nie są znane.

W VII i VI wieku p.n.e. Etruskowie podbili Rzym, znaczną część Italii i obszary niewłoskie, takie jak Korsyka. Sukces ten przyniósł ich szczyt polityczny i kulturalny w VI wieku p.n.e. Etruskowie byli w dużej mierze rolniczy, podobnie jak okoliczne ludy, ale mieli potężną armię, która pozwalała im dominować nad sąsiadami, wykorzystując ich jako siłę roboczą w swoich gospodarstwach i poświęcając swój czas na handel i przemysł.

Wpływy greckie były silne w religii etruskiej, z wysoce wyrafinowanymi rytuałami wróżenia, ale mitologia etruska zawierała również pewne unikalne elementy. Religia etruska wyraźnie oddzielała to, co ludzkie i boskie, i ustanawiała dokładne procedury zachowania dobrej woli bogów. Religia miała ogromne znaczenie dla Etrusków. Zbudowali grobowce przypominające ich domy i przekazali zmarłym przedmioty gospodarstwa domowego do użytku w życiu pozagrobowym. Rzym odziedziczył religię etruską, w tym księgi wróżbiarstwa i lary, ich domowych bogów.

Uczeni XIX i XX wieku oceniali malarstwo i rzeźbę Etrusków jako oryginalne i twórcze, ale nie tak wielkie jak sztuka Greków. W tamtym czasie preferowano grecki matematyczny ideał piękna. Sztuka etruska jest w stanie lepiej uchwycić uczucie i istotę przedmiotu. Wiele pozostałych przykładów sztuki etruskiej to pogrzeby, ale istnieją dowody z istniejących fresków i innych dzieł sztuki, że Etruskowie swobodnie używali kolorów. Sztuka etruska wywarła duży wpływ stylistyczny na artystów renesansowych, którzy mieszkali na obszarze starej Etrurii. Etruska biżuteria, ceramika i sztuka przenośna były tak cenione w okresie renesansu, a potem kolekcjonerzy zniszczyli wiele etruskich miejsc, aby je zdobyć, co utrudnia periodyzację stylów etruskich.

Miasta etruskie były ufortyfikowane i rządzone przez króla. Arystokracja rządziła społeczeństwem etruskim i kontrolowała rząd, wojsko, gospodarkę i religię. Miasta takie jak Tarquinii i Veii zdominowały swoje regiony i zaczęły kolonizować sąsiednie obszary. Niezależne miasta-państwa uwikłały się w sojusze gospodarcze i polityczne. Rządy królów ustąpiły miejsca rządom oligarchów. W niektórych przypadkach królowie lub oligarchowie zezwalali na zarządzanie przez radę lub wybieranych urzędników. Etruskie sojusze miast wywołały reakcje Rzymian, Greków i Kartagińczyków, którzy uważali Etrusków za zagrożenie.

Technologie etruskie, takie jak inżynieria, która umożliwiała przepływ wody kanałami irygacyjnymi, na długo wyprzedzały rzymskie akwedukty. Etruskowie zbudowali znaczną część Rzymu, w tym Cloaca Maxima, mury wokół miasta i Świątynię Jowisza. Etruskowie wdrożyli w Rzymie sprawny system administracyjny. Legendarni etruscy królowie Rzymu mogli wykorzystać status wojownika, aby zdobyć swoje korony. Wśród nich były Tarquins Lucius Priscus i Lucius Superbus. Ostatnim z siedmiu królów Rzymu był etruski Tarquin Dumny (Tarquinius Superbus), zastąpiony w 510 p.n.e. kiedy Rzym wybrał republikę.

W 504 p.n.e. Etruskowie zostali wypędzeni z Lacjum, co zapoczątkowało koniec władzy Etrusków i rozkwit kultury rzymskiej. Etruskowie trzymali się na północ od Tybru, a ich wpływ na Rzym zmalał. Potęga Etrusków uległa dalszemu osłabieniu w V wieku p.n.e. kiedy flota Syrakuz pokonała flotę koalicji etruskiej u wybrzeży Kume w 474 r. p.n.e. Konfederacja Etrusków sprzymierzyła się z Atenami w daremnym ataku na Syrakuzy w 413 r. p.n.e. Rzym oblegał Weje i po 10 latach pokonał miasto w 396 r. p.n.e. W 386 p.n.e. Etruskowie stracili swoje szlaki handlowe przez Alpy po tym, jak Galowie podbili Rzym i dolinę Padu.

Stuletni podbój Etrurii przez Rzym zakończył się w 283 p.n.e., a w 282 p.n.e. Rzym pokonał Etrusków po raz ostatni. Etruskowie przyjęli traktat pokojowy. Rosnąca kontrola Rzymu kosztowała Etrusków ich tożsamość kulturową. Miasta takie jak Caere, Tarquinia i Vulci oddały terytorium i złożyły hołd Rzymowi. Schyłek podsycił niezgodę wśród arystokracji, a klasy niższe podniosły się w proteście. Miasta takie jak Volsinii straciły swoją strukturę społeczną. Niektóre miasta etruskie sprzymierzyły się z Rzymem i podlegały prawu rzymskiemu. Rzym pomógł miastom etruskim w pokonaniu buntów, nawet gdy Etruskowie mieli pomoc Galów, Samnitów, Lukanów i Umbrii.

W I wieku p.n.e. Etruskowie przyjęli propozycję obywatelstwa rzymskiego, ale ich nowy status został obniżony, gdy poparli przegraną stronę w rzymskich wojnach domowych w latach 88-86 p.n.e. i 83 p.n.e. Zwycięzca, Lucjusz Korneliusz Sulla, zrównał miasta z ziemią i ograniczył prawa obywatelskie Etrusków. Kolejne bunty etruskie zakończyły się niepowodzeniem, a Rzymianie skolonizowali Etrurię w następnym stuleciu, kontynuując Romanizację Etrurii. Rzym wchłonął każde etruskie miasto, a Etrurii już nie było. Kultura i społeczeństwo etruskie zdominowały Półwysep Włoski w VIII-IV wieku p.n.e. Wywarli silny wpływ na rzymską kulturę i społeczeństwo, jednak w IV wieku p.n.e. zostali zdominowani przez Rzymian.

Podziel się z kolegami

Dodaj komentarz