Cywilizacja starożytnego Egiptu – krótka notatka

Egipt to największe państwo starożytnego Wschodu w północno-wschodniej Afryce.

Cywilizacja starożytnego Egiptu to cywilizacja rzeczna, ponieważ rzeka Nil odegrała w jej życiu ogromną rolę.

Warunki naturalne sprzyjały rozwojowi rolnictwa.

Rozwój rolnictwa wymagał stworzenia nawadniania – systemu nawadniania pól za pomocą sztucznych kanałów, zbiorników itp.

Powstanie państwa starożytnego Egiptu

Powstanie państwa zaczyna się od zjednoczenia plemion wokół świątyń. Na czele takich stowarzyszeń (nomy) stali księża.

4-3 tys. p.n.e. – nomy Górnego i Dolnego Egiptu zjednoczone w dwa duże stowarzyszenia państwowe.

3 tys. p.n.e. – walka tych stowarzyszeń zakończyła się zwycięstwem władców Górnego Egiptu. Powstało jedno państwo. Stolicą jest Memphis.

Ten okres w historii Egiptu nazywany jest Wczesnym Królestwem.

Despotyzm jest formą państwa, w której cała pełnia władzy, nieograniczona prawem, należy do jednego dziedzicznego monarchy.

W despotyzmie wola despoty jest uważana za prawo.

Struktura społeczeństwa

Osobliwością struktury społeczeństwa jest hierarchia.

Hierarchia to sekwencyjny układ warstw społecznych lub rang służby od niższych do wyższych, w kolejności ich podporządkowania.

Struktura społeczeństwa:

  • Faraon jest wszechmocnym i deifikowanym władcą
  • Najwyższą szlachtą są kapłani, arystokracja plemienna i wojskowa.
  • urzędnicy
  • kupcy, wojownicy
  • rzemieślnicy, rolnicy (wolni chłopi)
  • niewolnicy

Najważniejsze daty w historii Egiptu

Koniec III tysiąclecia p.n.e. – okres rozdrobnienia politycznego.

W środku II tysiąclecie p.n.e.  – zjednoczenie Egiptu. Stolicą są Teby.

XV wiek. p.n.e. – Egipt podbił Syrię, Palestynę, Nubię.

525 p.n.e. – zdobycie Egiptu przez Persję.

Od 332 p.n.e. – Dominacja grecko-macedońska.

Od 30 p.n.e. – Egipt stał się prowincją rzymską.

Podziel się z kolegami

Dodaj komentarz