Konstytucja Królestwa Polskiego 1815

Po zakończeniu wojny z Napoleonem jesienią 1814 r. rozpoczął się Kongres Wiedeński, którego jednym z głównych zagadnień był podział terytorium Polski. Po gwałtownych sporach do Rosji przeniesiono ponad 127 tys....

Afryka w 19 wieku. Wyścig o Afrykę

Na początku XIX wieku, chociaż Europejczycy założyli osady w kilku punktach wzdłuż wybrzeża Afryki, a Afryka Północna była im dobrze znana, wnętrze Afryki pozostało w dużej mierze niezbadane. Jednak do...

Wojny o panowanie w Ameryce Północnej

Do 1750 r. praktycznie cała Ameryka została zajęta przez Hiszpanów, Portugalczyków, Francuzów lub Brytyjczyków, a pozostałe wyspy i enklawy zajęły mniejsze mocarstwa europejskie. W przeciwieństwie do tego, do 1914 r....

Amerykańska wojna domowa 1860-1865

Wojna ta toczyła się w latach 1861-1865 pomiędzy Unią lub „Północą” i Konfederacją lub „Południem”.  Wiosną 1861 roku siedem stanów odłączyło się od Unii, tworząc Konfederację na rzecz niewolnictwa. 12...

Brytyjczycy w Indiach

Kraje azjatyckie musiały zmagać się w XIX wieku z coraz bardziej agresywnymi interwencjami mocarstw europejskich, z różnym skutkiem. Większość Indii znalazła się pod brytyjską kontrolą w latach pięćdziesiątych XIX wieku,...

Rewolucji w XIX w. Nacjonalizm i powstanie nowych państw

Kongres wiedeński, który zbierał się w latach 1814-1815 w celu ustalenia warunków zakończenia wojen napoleońskich, zakończył się przypieczętowaniem powrotu do mniej więcej tego samego systemu mocarstw europejskich, który istniał przed...

Niepodległość państw Ameryki Łacińskiej XIX-XX w.

W 1775 roku hiszpańska i portugalska kontrola nad państwami Ameryki Łacińskiej wydawała się całkowitą. Jednak wybuch rewolucji amerykańskiej i francuskiej był inspiracją dla osób poszukujących niepodległości w Ameryce Środkowej i...

Odkrycia i badania Australii i Oceanii

Do 1750 roku Europejczycy zbadali tylko kilka wybrzeży i rozproszonych wysp na Oceanie Spokojnym, a ich podróże były motywowane poszukiwaniem hipotetycznego Terra Australis lub wielkiego kontynentu południowego, ale to utrudniały...

Rosja w XIX wieku

W momencie przystąpienia  do władzy Aleksandra I w 1801 r. imperium Rosyjskie rozciągało się już od wschodniej Syberii do Polski, co stanowiło ogromną odległość, która stwarzała prawie nie do pokonania...