Starożytny Egipt – notatka szczegółowa

Egipt (według Herodota „dar Nilu”) położony jest w żyznej dolinie Nilu, o długości około 1000 km i szerokości 10-20 km („ziemia czarna”), otoczona pustynią („ziemia czerwona”) od zachodu i wschodu....

Fenicja – notatka

Pozycja geograficzna: Wschodnie wybrzeże Morza Śródziemnego - plemiona kananejskie. Miasta-państwa: Tyre, Byblos, Sidon itp., 1000 p.n.e. Korzystne położenie geograficzne. Aktywny handel morski i lądowy. Rękodzieło, rybołówstwo, handel; brak ziemi, poszukiwanie...

Starożytne królestwo babilońskie – notatka

Mezopotamia to starożytny kraj, zamknięty między dwiema rzekami - Tygrysem i Eufratem. Państwa pojawiły się ponad 5 tysięcy lat temu. W walce miast o dominację zwyciężył Babilon (dogodne położenie geograficzne:...

Cywilizacja starożytnego Egiptu – krótka notatka

Egipt to największe państwo starożytnego Wschodu w północno-wschodniej Afryce. Cywilizacja starożytnego Egiptu to cywilizacja rzeczna, ponieważ rzeka Nil odegrała w jej życiu ogromną rolę. Warunki naturalne sprzyjały rozwojowi rolnictwa. Rozwój...

Rewolucja neolityczna – notatka

Rewolucja neolityczna to opanowanie przez ludzkość sztuki rolnictwa i hodowli zwierząt. Gospodarka zaczęła mieć charakter produkcyjny (rolnictwo, hodowla bydła, rękodzieło). Rozwój gospodarki produkcyjnej doprowadził do: - rozpad prymitywnych rodzinnych wspólnot...

Religie prehistoryczne – notatka

Podstawa religii prehistorycznej: ludzie myśleli o sobie jako o jednej całości z naturą, przypisując jej cechy ludzkie. Prehistoryczne typy religii: Totemizm to wiara w istnienie ścisłego związku między plemieniem a...

Pochodzenie człowieka – notatka

Religia: człowiek jest stworzeniem Boga. Nauka: człowiek wyłania się w toku ewolucji biologicznej (3 mln - 2,5 mln lat temu).\ Etapy ewolucji: Australopitek (małpa południowa): - miał stosunkowo duży mózg...