Kultura starożytnego Egiptu

Historia państwowości i kultury starożytnego Egiptu jest podzielona, ​​na kilka okresów. Stare Państwo to czas pojawienia się wczesnego społeczeństwa niewolników i despotycznego państwa, podczas którego ukształtowały się wierzenia religijne charakterystyczne...

Eneida Wergiliusza

Eneida Wergiliusza jest prawdopodobnie najbardziej wpływowym i uznanym dziełem literatury łacińskiej. Zapisana epickim heksametrem daktylowym, Eneida podąża za podróżą Eneasza, syna Wenus, po upadku Troi. Zgodnie ze starożytną mityczną tradycją...

Afrykańskie tradycje religijne

Zachowało się niewiele współczesnych materiałów pisanych na temat tradycji religijnych w starożytnej Afryce, z wyjątkiem inskrypcji starożytnych Egipcjan na temat ich wierzeń oraz relacji Herodota, kiedy opisywał religie i folklor...