Religia Słowian

Religia słowiańska jest jedną z najmniej znanych religii. Dopiero niedawno odkryte alpejskie ryty skalne dały nam odpowiedź na wiele zagadnień. Reprezentują one pokrewny system wierzeń z galerią bóstw, duchów i...

Państwo Wielkomorawskie

Państwo Wielkomorawskie, które obejmowało w początkowej fazie swego istnienia dorzecze Morawy, dolnego Wagu i Nitry powstało, gdy około roku 830 Mojmir, wódz jednego z plemion morawskich, zjednoczył te plemiona. Nowe...

Konstytucja marcowa 1921

Głównym zadaniem Sejmu Ustawodawczego było opracowanie ustawy zasadniczej. Prace nad nową konstytucją rozpoczęto już w 1919r., ale hamowały je wydarzenia wojenne, które zmuszały do zajęcia się doraźnymi problemami. Najmocniej na...

Konstytucja kwietniowa 1935

Jednym z głównych celów sanacji było doprowadzenie do z miany ustroju Rzeczpospolitej, polegającej na rozszerzeniu uprawnień władzy wykonawczej. BBWR nie dysponował wszakże wystarczającą przewagą w sejmie, aby samodzielnie przeforsować taki...

Konstytucja Królestwa Polskiego 1815

Po zakończeniu wojny z Napoleonem jesienią 1814 r. rozpoczął się Kongres Wiedeński, którego jednym z głównych zagadnień był podział terytorium Polski. Po gwałtownych sporach do Rosji przeniesiono ponad 127 tys....

Zbrodnia Katyńska

Co rozumie się pod pojęciem „zbrodnia katyńska”? Termin jest zbiorowy. Mowa o egzekucji około dwudziestu dwóch tysięcy Polaków, którzy wcześniej przebywali w różnych więzieniach i obozach NKWD ZSRR. Tragedia wydarzyła...

Polskie ziemie w czasach starożytnych

Najstarsze ślady pobytu ludzi na ziemiach polskich pochodzą z około 500 tysiąclecia p.n.e.. Znajdują się one w tej części Górnego Śląska, która nie została pokryta przez ówczesny lodowiec. W tym...

Wojna Rosyjsko-Polska 1577-1582

Wojna między Rzeczpospolitą, Szwecją i królestwem rosyjskim w latach 1577-1582 była ostatnim etapem wojny inflanckiej. Historycy wymieniają różne przyczyny jej powstania. Niektórzy twierdzą, że Iwan IV Groźny chciał przedostać się...

Starożytni Słowianie

Problem pochodzenia Słowian wciąż pozostaje nierozwiązany, choć zwrócił na siebie uwagę wielu pokoleń uczonych. Główną przeszkodą w jej rozwiązaniu jest brak pisemnych dowodów o Słowianach przez wiele wieków ich istnienia,...

Wielka Wojna 1409-1411

Głównym warunkiem rozpoczęcia Wielkiej Wojny była agresja i wygórowane apetyty Zakonu Krzyżackiego, dążącego do zdobycia i podporządkowania sobie ziem, a przede wszystkim terenów, na których chrześcijaństwo nie było wówczas rozpowszechnione....