10 września 1988 roku jeden z czołowych terrorystów świata, Osama bin Laden stworzył organizację, która początkowo miała za cel przeciwstawianie się Związkowi Radzieckiemu w ich inwazji na Afganistan. W ten sposób powstała Al Kaida.

Organizacja ma podłoże sunnickie, a jej członkowie stanowią jeden z trzech głównych ortodoksyjnych odłamów wyznających islam. W 1991 roku z grupy walczącej o autonomię Afganistanu przekształciła się w międzynarodową organizację terrorystyczną obejmującą swoim działaniem kilkanaście krajów. Główna siedziba Al. Kaidy była kilkakrotnie zmieniana. Na początku znajdowała się w Pakistanie by potem przenieść się do Sudanu i Afganistanu. Według ciągle powtarzanych deklaracji bin Ladena celem Al. Kaidy jest radykalizacja wszelakich ugrupować islamskich w celu pozbawienia ich niszczących wpływów np. Stanów Zjednoczonych i wypowiedzenie „innowiercom” słynnej Świętej Wojny. Bin Laden twierdzi dodatkowo, że organizacja ma trzy połączone ze sobą sieci ekonomiczne dzięki którym zaopatruje się w cenne informacje i broń. Ugrupowanie ściśle współpracuje z różnorakimi organizacjami fundamentalistów islamskich i cechuje ją nie uściślona struktura, dzięki czemu trudniej wytropić jej członków. Jak wielki fanatyzm i agresywność cechuje członków Al. Kaidy najlepiej pokazuje przykład zamachu na World Trade Center z 11 września 2001 roku.

Pomimo wielu doniesień o zamachach i groźbach, niektórzy politycy szczerze wątpią w istnienie tak zorganizowanej organizacji o globalnym zasięgu. Ponadto doniesienia o tajnych bazach bin Ladena również wydają się być mocno przesadzone. Całkowita liczba członków Al. Kaidy również nie jest znana, jak lista komórek i organizacji wspomagających ją. Po zamachach bombowych w Kenii i Tanzanii, podczas których głównym celem były ambasady amerykańskie odnotowano rozwój działań organizacji, ale do dziś niewiadomo zarówno gdzie znajduje się jej główna siedziba, ani jakie są jej przyszłe cele.     

Podziel się z kolegami