17 listopada 1989 roku, w Bratysławie miała miejsce demonstracja studentów wycelowana przeciwko uciskowi władzy komunistycznej. Zapoczątkowała ona wydarzenia znane dziś jako aksamitna rewolucja.

Do wybuchu rewolucji znacząco przyczyniły się inne podobne wydarzenia z Europy Środkowo-Wschodniej, które pokazały, że silnej narzuconej władzy można się przeciwstawić. Dodatkowo w samej Czechosłowacji wybuchały różne pomniejsze demonstracje obnażające niewłaściwe działanie władz komunistycznych. Jeżeli porównać rewolucjonistyczne odchodzenie od komunizmu w krajach takich jak Polska, Węgry czy Czechosłowacja właśnie to można powiedzieć, że w naszym kraju trwało to niemal 10 lat, na Węgrzech 10 miesięcy, natomiast w Czechosłowacji niecałe 10 dni.

Aksamitna rewolucja przybrała nieco inny charakter gdyż nie pociągnęła za sobą swojego rodzaju kryzysu gospodarczego, który dotknął inne odbudowujące się kraje. Kiedy 17 listopada studenci wyższych uczelni w Bratysławie dostali pozwolenie na zorganizowanie pokojowej demonstracji było pewne, że nastroje antykomunistyczne będą na niej dominować. Po początkowym rozgonieniu uczestników wiecu, ten przemaszerował w stronę placu Wacława, miejsca znaczącego dla historii Czechosłowacji, tutaj bowiem w 1969 roku wojska Układu Warszawskiego krwawo rozprawiły się z demonstrującym tłumem. Gdy drogę na plac zablokowała policja, demonstranci zaczęli rozdawać im kwiaty co jeszcze bardziej ich wzburzyło i brutalnie rozpędzili cały wiec. Takie załatwienie sprawy tylko podburzyło mieszkańców Bratysławy, szczególnie innych studentów, którzy już w nocy rozpoczęli kolejną demonstrację, do której przyłączyli się również aktorzy.

Niedługo potem do demonstracji przyłączył się Vaclav Havel, który zwołał spotkanie wszystkich grup opozycyjnych i razem z nimi stworzył tak zwane Forum Obywatelskie, które można porównać do Polskiej Solidarności. Pomimo, że Forum nie było związkiem zawodowym to jednak znacząco przyczyniło się do uwolnienia Czechosłowacji z komunistycznego ucisku. Jego przedstawiciele przede wszystkim domagali się swoich ludzi wśród najwyższych stanowisk państwowych zajętych do tej pory tylko przez komunistów. Forum poparło także propozycję strajku generalnego na terytorium całego kraju. Wszystkie te wydarzenia doprowadziły w końcu do tego, że 20 listopada doszło do wielkiej, masowej wręcz demonstracji na wspomnianym placu Wacława.  Wzięło w niej udział aż 200 tysięcy ludzi, a policja tym razem już nie interweniowała.

Z balkonu na pobliskim budynku przemawiał Vaclav Havel głośno powtarzając żądania Forum Obywatelskiego wobec komunistów, a cały tłum mu wtórował skandując hasła antykomunistyczne. Już tydzień później, 27 listopada cały kraj znalazł się w sytuacji strajku generalnego, a coraz liczniejszy już tłum otwarcie domagał się rozpisania wolnych wyborów, jednak ówczesny, prorosyjski premier Adamec nie  dał się złamać i oficjalnie zapowiedział, że zmian w rządzie nie będzie. Wtedy jednak sytuacja międzynarodowa uległa radykalniej zmianie. Niepodległość uzyskały takie kraje jak Polska czy Węgry, a Michaił Gorbaczow, ówczesny I sekretarz KPZR w oficjalnym przemówieniu potępił atak Układu Warszawskiego z 1969 roku co wielu uznało za nieoficjalne zezwolenie Rosji Radzieckiej na zmiany w Czechosłowacji.

7 grudnia nieoczekiwanie do dymisji podał się Adamec, a następny premier był już bardziej ugodowy niż jego poprzednik i poszedł na liczne ustępstwa i kompromisy z Forum Obywatelskim. Wkrótce do rządu weszło wielu członków opozycji, a triumf został osiągnięty w niebywałym tempie. Już kilka dni po rozmowach Forum z premierem, minister związany z komunistami należał do rzadkości, a 29 grudnia Havel został mianowany prezydentem. Dzień ten jest oficjalnie uważany za upadek komunizmu na ziemiach Czechosłowackich.   

Podziel się z kolegami