Egeria (IV wiek n.e.) – pątniczka

W połowie IV wieku odbyła czteroletnią podróż na Bliski Wschód. Napisała dziennik swoich podróży, a rękopis był odnaleziony dopiero pod koniec XIX wieku. Wspominali o niej inni łacińscy pisarze, więc...

Edessa

Zarówno Edessa, jak i jej następca, Nisibis, znajdowali się w północnej Mezopotamii, na obszarze znanym z militarnego i religijnego znaczenia.  Edessa została założona w 303 r. p.n.e. Legendy mówią o...

Ebla

Starożytne miasto Ebla utożsamiane jest z nowoczesnym Tall Mardich w północnej Syrii, 70 km na południe od Aleppo. Gdy archeolodzy odkryli tam największe pojedyncze znalezisko tabliczek z pismem klinowym z...

Druidzi i Piktowie

Piktowie i Druidzi należeli do cywilizacji przedrzymskich na Wyspach Brytyjskich. Niewiele jest konkretnych informacji o obu grupach, szczególnie przed kontaktem z Rzymianami. Druidzi byli kapłanami wielu starożytnych społeczności celtyckich, w...

Drawidowie

Termin ten jest tradycyjnie stosowany do grup z subkontynentu indyjskiego, które mówią językami drawidyjskimi: tamilskim, telugu, kannada, malajalam, brahui i tulu. Większość z tych grup językowych żyje w południowej części...

Dioklecjan (ok. 245-ok. 316 n.e.) – cesarz rzymski

Cesarz Dioklecjan urodził się na wybrzeżu rzymskiej prowincji Dalmacji, która leży na zachodnim wybrzeżu Bałkanów. Urodzony we wczesnych latach „anarchii wojskowej”, Dioklecjan był świadkiem upadku imperium w serię wojen domowych,...

Diadochowie. Wojny Diadochów

Diadochowie to greckie słowo oznaczające „następców” i odnosi się do następców imperium Aleksandra Wielkiego. Początkowo istniała wstępna zgoda na jedność imperium, ale wkrótce przekształciło się to w wojny między rywalizującymi...

Demostenes (384-322 p.n.e.) – grecki orator

Demostenes był najsłynniejszym mówcą starożytnych Aten i głównym głosem w dążeniu do utrzymania demokracji w obliczu groźby tyranii Filipa Macedońskiego i jego syna Aleksandra Wielkiego. Został zapamiętany w dużej mierze...

Avatamsaka (Dharma) Sutry

Avatamsaka Sutry to podręczniki prawidłowego zachowania inspirowane w Wedach, które istnieją w wielu różnych formatach i stylach. Wiele z licznych wersetów w Avatamsaka Sutrach rozważa takie tematy, jak odpowiednie zachowanie...

Wyrocznia delficka

Wyrocznia delficka dostarczała mądrości i rad wielu starożytnym Grekom i nadal pobudza współczesną wyobraźnię, jeśli chodzi o jej prawdziwość i naturę. Według dowodów archeologicznych pierwsza świątynia w tym miejscu pojawiła...